ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.    Taraflar

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) Forsan Elektronik Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "FORSAN" olarak anılacaktır)’ne ait olan www.forsan.com.tr ye bünyesinde bulunan internet adresinden mal (ürün) alımı veya satışı yapmak ve yaptığı işi, firmasını tanıtabilmek, reklamlarını verebilmek üzere bulunan kurumsal veya bireysel üyelik formunu dolduran tüm özel, tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle kısaca birlikte "Üyeler" ayrı ayrı "Üye" olarak anılacaktır) ile FORSAN arasında üye kayıt aşamasında gerçekleştirilmiştir.

2.    Sözleşmenin Konusu

 

Bu sözleşmede; FORSAN’a ait internet sitesinin kullanım koşulları, üyenin hak ve sorumlulukları ile FORSAN’a ait hak ve sorumluluklar beyan edilmiştir.

Ziyaretçi, üyelik formunu doldurduğunda; bu sözleşmeyi okuduğunu, tümünü anlayıp onayladığını, hükümlerine uymayı, tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.

FORSAN yayınlamış olduğu bu sözleşmeyi yine aynı sitede yayınlamak kaydıyla tek taraflı değiştirme ve/veya yenileme hakkına sahiptir. Bu değiştirme, yenileme aynı gün yürürlüğe girecektir. Üye, yayınlanan sözleşmeyi takip etmekten sorumludur. Sözleşme yenilendikten sonra FORSAN sitesine giriş yapan üye bu değişiklik ve yenilemeleri kabul etmiş sayılır. Üyelik formu kanunlara göre reşit olan kişiler tarafından doldurulabilir.

www.forsan.com.tr sitesi üzerinden verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

3.    Üyenin Yükümlülükleri

 

3.1.  Üye, site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamaz.

3.2.  Üye, başkalarının hizmeti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3.  Üye, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyecektir.

3.4.  Üye, kendisinin belirleyeceği bir "Üye Adı" ve "Şifre” ye sahip olur. "Üye Adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Bu yüzden şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olup; FORSAN’ın şifre kullanımından doğacak problemlerden hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5.  Üye; FORSAN internet sitesinden yararlandığı sırada, üyelik formunda yer alan bilgilerinin doğru olduğunu ve bilgilerinin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Ayrıca bu hallerde yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmenden dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü de kabul etmiş sayılmaktadır.

3.6.  Üye, FORSAN servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı FORSAN’dan hiçbir ad altında alacak, ücret, tazminat, vb. taleplerde bulunmayacağını kabul eder.

3.7.  Üye FORSAN’ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini bilir ve kabul eder.

3.8.  Üye, üyeliği kendisi tarafından ve/veya FORSAN tarafından herhangi bir şekilde iptal edilse dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olacağını bilir ve kabul eder.

3.9.  Üye verdiği iletişim bilgileri üzerinden FORSAN’ın her türlü reklam, promosyon, lansman, kampanya, duyuru, etkinlik vb. konularda bilgilendirmesini kabul eder.

3.10. Üye, üye adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.11. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul,  taahhüt ve beyan etmiştir.

4.    FORSAN’ın Yükümlülükleri

 

4.1.  FORSAN’ın kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vb.) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, FORSAN hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

4.2.  FORSAN’ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı değişiklik, üyeye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

4.3.  FORSAN herhangi bir anda üyeye sağladığı hizmetleri değiştirme, yenileme, tamamen kaldırma ve ücretlerini değiştirme haklarına sahiptir.

4.4.  FORSAN üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

5.    Yürürlük

 

Sözleşme’de belirtilmiş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler, üyelik başvurusunun kabulü ile süresiz yürürlüğe girer.

6.    Fesih

 

FORSAN Sözleşme hükümlerine, gizlilik ilkelerine ve yürürlükteki yasalara uymayan üyelerin üyeliklerini hiç bir sebep göstermeksizin feshedebilir. Bu durumda üyelik formundaki bilgiler iade edilmez ve FORSAN’ın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR